Wykonujemy całkowicie PROFESJONALNĄ i BEZPIECZNĄ wycinkę drzew metodami alpinistycznymi (wycinka sekcyjna) oraz z pomocą podnośnika koszowego.

Wycinamy drzewa "trudne" w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych, domów itp Świadczymy również usługi z zakresu:
pielęgnacji i formowania drzew
wycinka drzew na cmentarzach
wykonywanie cięć prześwietlających i korygujących mających na celu poprawić statykę drzewa oraz zapobiec ewentualnemu wywróceniu
zagospodarowania terenów zieleni ( koszenia, nasadzenia,przycinanie żywopłotów )
montaż wiązań elastycznych na drzewach
oczyszczanie działek z drzew, samosiejek...
zrębkowanie gałęzi
frezowanie pni


Często zdarza się, że planując budowę domu lub montaż ogrodzenia należy usunąć drzewo lub drzewa, które naszym inwestycjom przeszkadzają. Wówczas tradycyjna pielęgnacja drzew w postaci delikatnych cięć konarów jest niewystarczająca. Nierzadko wycinki planujemy również z powodów bezpieczeństwa, gdy drzewa lub ich części są spróchniałe, mechanicznie uszkodzone, nachylone lub chore i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Pielęgnacja drzew Dębica

Zajmujemy się profesjonalną chirurgią drzew: wycinką metodą tradycyjną i alpinistyczną, przycinaniem oraz kształtowaniem krzewów i koron drzew. Wycinamy zarówno pojedyncze drzewa, ich grupy, małe oraz większe zakrzewienia, samosiewki na terenach pod planowane inwestycje. Oczyszczamy zaniedbane sady, działki, parki i ogrody prywatne oraz oferujemy cięcie drewna na szczapy do kominka czy uprzątnięcie wyciętych gałęzi i pozyskanego z wycinki drewno. Poza wycinaniem drzew wśród naszych usług znajduje się całkowite lub częściowe usuwanie karp. Oferujemy frezowanie pni lub totalne karczowanie i usuwanie korzeni. Frezowanie korzeni (lub tzw. frezowanie karp) dotyczy jedynie usunięcia tkanki drzewa do głębokości 10-30cm pod powierzchnią ziemi wraz z pozostawieniem systemu korzeniowego. Karczowanie z kolei dotyczy usunięcia całego systemu korzeniowego wyciętego drzewa – jednak nie zawsze jest to możliwe, dlatego często stosuje się zamiast niego frezowanie.

Wycinka metodą tradycyjną

To podstawowa metoda wycinania drzew i dużych krzewów. Prowadzona przeważnie przez jedną osobę, polega na obaleniu drzewa w całości z poziomu gruntu zgodnie z wcześniej obranym kierunkiem.

Wycinka metodą alpinistyczną

Stosowana jest wszędzie tam gdzie nie możliwe jest użycie podnośnika. Sekcyjna wycinka drzew (bo taką również nosi nazwę) prowadzona jest na wysokości, a do jej wykonania potrzeba 2-3 osób, które ścinają oraz asekurują wycinane elementy drzewa. Metoda ta polega na ścinaniu drzewa zaczynając od jego korony, (spuszczając obcinane konary, elementy na ziemię) na pniu kończąc. Ze względu na trudność, czasochłonność i większe niebezpieczeństwo jest to metoda droższa od metody klasycznej.

Zrąbkowanie

Po zakończonej wycince pozostaje dużo odpadów, które ciężko zagospodarować, lub których zwyczajnie nie potrzebujemy. Dlatego prowadzimy usługę zrębkowania, która polega na mieleniu gałęzi czy odpadów na drobne wióry.

Frezowanie karp

Jednym z problemów po ścięciu drzewa jest jego pozostałość w postaci karpy/pnia. Usunięcie jego często bywa uciążliwe bądź prawie że nie możliwe ze względu na rozległe korzenie bądź otoczenie (kable, fundamenty), nie stosuje się już raczej karczowania pni ze względu na inwazyjność metody jak i problem z utylizacją odpadu. Wycięcie pilarką poniżej poziomu gleby również nie jest dobrym rozwiązaniem. Ciężko obkopać pień dookoła, tak by nie zniszczyć, stępić łańcucha pilarki. Dlatego najlepszą metodą na pozbycie się pnia drzewa jest jego frezowanie. Metoda ta jest bardzo korzystna ze względu na szybki czas realizacji oraz likwidacji pnia na miejscu co pozwala uniknąć wysokich kosztów. Frezowanie karp wykonujemy do 30cm poniżej poziomu gruntu, a w uzyskane miejsce można posadzić inne drzewo, zasiać trawnik czy położyć chodnik.